banner
NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD

Evropski univerzitet i njegove članice su akreditovane za obavljanje naučne delatnosti.


Evropski univerzitet kao samostalna naučnoobrazovna ustanova, u saradnji sa svojim članicama, realizuje projekte u funkciji mira, boljeg života i razvoja nauke i biznisa u svetu.


Strateški projekti su u funkciji prioriteta programa evropskih integracija i u razvoja multinacionalnih i transnacionalnih kompanija.


Naučno-istraživački rad obuhvata timski i individualni naučno-istraživački rad nastavnika i saradnika – realizacija naučnoistraživačkih projekata, organizovanje međunarodnih i domaćih naučnih skupova.


Sve ove projekte rade:

 • Redovni profesori; naučni savetnici
 • Vanredni profesori; viši naučni saradnici
 • Docenti; naučni saradnici
 • Asistenti i saradnici; istraživači saradnici

PROJEKTE EVROPSKI UNIVERZITET REALIZUJE U SARADNJI SA PARTNERINA IZ EVROPE, AMERIKE I RUSIJE,...


Naučno-istraživački rad obuhvata timski i individualni naučno-istraživački rad nastavnika i saradnika.


U skladu sa Programom naučno-istraživačke delatnosti Evropskog univerziteta i programom internacionalne saradnje Evropski univerzitet i konstitutivni članovi učestvuju u izradi sledećih projekata:

 1. Nauka, obrazovanje i dipolomatija u funkciji mira
 2. Nauka i obrazovanje u funkciji evroatlantskih integracija
 3. Globalni sistem obrazovanja u proširenoj Evropi
 4. Evropski biznis i marketing u funkciji razvoja privrede Srbije i evropskih integracionih procesa
 5. Regionalni razvoj lanaca marketing agencija i marketinga evropskih kompanija na prostoru Balkana (Evropski univerzitet, Fakultet za evropski biznis i marketing, Studio marketing JWTDOO)
 6. Inženjerski internacionalni menadžment u funkciji razvoja privrede Srbije i evropskih integracionih procesa
 7. Razvoj malih i srednjih preduzeća u Srbiji i Jugoistočnoj Evropi (Evropski univerzitet, Fakultet za inženjerski internacionalnih menadžment, Agencija za razvoj malih i srednji preduzeća)
 8. Razvoj menadžmenta u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi

Evropa je multikulturna i multijezička sredina. Karakteristike i mentalitet evropskih naroda i njihova raznolikost su danas neophodnost za povezivanje država, korporacija, banaka, kulture, istorije, a sve više integracija država doprinose otvaranju transnacionalnih kompanija.


Poznate su kompanije u automobilskoj industriji Mercedes-Daimler, Volkswagen, Peugeot, Fiat, koje danas imaju uticaj na razvoj automobilizma i podizanje standarda stanovništva.


Sve te značajne firme kao i aviokompanije evropskih država i proizvođači aviona kao Airbas, postaju konkurenti američkim kompanijama i drugim kompanijama sveta.


Na pomenutim projektima učestvuju naučnici strani partneri, kao i profesori:

 • Evropske akademije za informatizaciju, Brisel
 • Evropske akademija nauka, Beč
 • Albert Schweitzer International University, Ženeva

i istaknuti profesori (redovni, vanredni, docenti), asistenti i najbolji studenti.


Svi projekti, kao i projekat Globalnog obrazovanja su planirani na deset godina, a dinamika je vezana za simpozijume koje Evropski univerzitet, Evropska akademija nauka, Beč, kao i partneri iz Evrope organizuju u Beču, Parizu, Budimpešti i drugim gradovima Evrope.


Svake godine se organizuju naučni skupovi u aprilu u Beču i Beogradu.

 

STRATEŠKI PROJEKTI EVROPSKOG UNIVERZITETA

 

Evropski univerzitet svoju naučnu delatnost realizuje kroz  strateške projekte:

 • Američko-evropski integracioni procesi - Evro-atlantske integracije
  Obeležje 21. veka, uz proces globalizacije, je i pokušaj integrisanja i jačanja institucionalizovane saradnje među državama.
 • Svetska politika i transnacionalne kompanije
  Svetska politika kao neminovan proces, sa novom poslovnom filozofijom i bolji međunarodni odnosi u celini. Nova poslovna svest zasnovana na principima “etičkog biznisa” usmerena na jačanje mira i blagostanja u svetu.
 • Evropska unija i širenje Evropske unije
  21. vek je vek Evrope – nove Evrope. Evropska federacija je odlučujući korak ka ujedinjenju sveta. Razvoj Evropske Unije zapravo oslikava proces globalizacije koji je sve intenzivniji, što pokazuje i sve veći broj članica i njihov međusobni uticaj.
  Podtema: Uticaj nemačke biznis politike na Mađarsku, Češku, Poljsku, Rusiju, Srbiju i Crnu Goru...
 • Uključenje Srbije i Crne Gore u Evropsku uniju
  Na listi direktnih i potencijalnih kandidata za prijem u Evropsku Uniju našle su se praktično sve evropske zemlje. Na samitu balkanskih država i Evropske Unije uspostavljeni su institucionalni kontakti i sa Srbijom i Crnom Gorom. Ekonomska saradnja, slobodna spoljna trgovina i ekonomska integracija, generalni su trend i preduslov ekonomskog rasta i prosperiteta. Nema razloga da i zemlje Balkana, a posebno Srbija i Crna Gora ne krene dublje u tom pravcu.
 • Globalni sistem obrazovanja
  Čovečanstvo gradi Informativno društvo pomoću osnovnog proizvoda – INFORMACIJE. Najvažnija informacija za čovečanstvo je rezultat rešavanja GLOBALNIH PROBLEMA. Globalni problemi sa kojima se svet suočava su veoma kompleksni. Mogu se rešiti jedino ukoliko društvo raspolaže dovoljnim brojem visokokvalifikovanih stručnjaka koji poseduju obimno i duboko znanje koje se može usmeriti na globalni razvoj kulture.
 • Nova arhitektura mira
  Ovaj projekat Evropski univerzitet radi u saradnji sa Centralno evropskom akademijom nauka i umetnosti.
  U današnjem svetu postaje sve očiglednije da su tradicionalne granice prepreka viziji novog trajnog mira. Međunarodna saradnja i razumevanje, internacionalna diplomatija, internacionalne relacije, globalni sistem obrazovanja, multikulturno okruženje uz poštovanje različitosti su osnov za uspostavljanje nove arhitekture mira.
 • Uticaj internacionalnog poslovnog okruženja na principe formulisanja internacionalne poslovne strategije
  Globalizacija kao novi kvalitet internacionalnog poslovnog okruženja; Internacionalna trgovinska politika kao faktor redefinisanja odnosa u svetskim privrednim tokovima; Biznis politika i strategija preduzeća u međunarodnom poslovanju i njihove veze sa ekonomskom diplomatijom; Uticaj poslovnog okruženja na formulisanje strategije (kao izvorište međuzavisnosti ekonomske diplomatije i biznis politike).