banner
POZDRAVNA REČ REKTORA EVROPSKOG UNIVERZITETA

Evropski Univerzitet kao obrazovno naučna ustanova u saradnji sa svojim članicama realizuje projekte u funkciji mira, boljeg života i razvoja biznisa u svetu.

Strateški projekti su u funkciji prioriteta programa evropskih integracija i u funkciji razvoja multinacionalnih i transnacionalnih kompanija.
Evropa je multikulturalna i multijezička sredina, koju čini preko 40 zemalja i u kojoj se govori 70 različitih jezika.
Nezaobilazni činilac Evropske privrede je privreda država Evropske unije.

Donošenjem evropskog ustava i širenjem Evropske unije ostvariće se san integracionih procesa i povezivanje svih država i naroda Evrope.

Budite studenti, magistranti i doktoranti Evropskog univerziteta. Budite učesnici stvaranja nove Evrope i novog Sveta.

S poštovanjem
Profesor dr Milija Zečević
Rektor Evropskog Univerziteta